ruud kuhn interim secretaris interim-secretaris

Welkom

Als eerste commerciële ambtenaar van Nederland lever ik diensten als (ambtelijk) secretaris, beleidsondersteuner, bestuurssecretaris of strategisch adviseur. Op de domeinen zorg en welzijn heb ik als professional in verschillende functies en rollen uitgebreide (werk-)ervaring opgedaan. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in openbaar bestuur (zowel landelijk als lokaal) en heb ik een zeer goed ontwikkelde politieke en bestuurlijke sensitiviteit.

Mijn beleidsteksten en verslagen zijn to the point, consistent en uitstekend leesbaar. Waar nodig zoek ik graag de scherpe randjes van mijn toetsenbord op.

Op dit moment voer ik opdrachten uit voor:
- Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid (interim bestuurssecretaris);
- Stichting Dé Provinciale Kraamzorg/Thebe Kraamzorg (interim bestuurssecretaris);
- WoonService regionaal Coöperatief U.A. (secretaris KlachtenCommissie);
- Gemeente Breda (voorzitter Raad voor de Schuldhulpverlening).

Daarnaast ben ik actief in de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden en in het bestuur van Stichting Kloek, een bescheiden fonds ter ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Noord-Brabant. 

Op de pagina column publiceer ik zo nu en dan mijn visie op actuele kwesties in het land van zorg, welzijn en maatschappelijke verantwoording.

Heb je een vraag? Of wil je me iets laten weten? Neem dan contact met me op!

 

Terug naar top


ruud kuhn interim secretaris interim-secretaris